Proizvodi

 Broccolin  Diabetic 2 Protect - D2P

 Kontakti

POND d.o.o.
Bobovica bb
10430 Samobor

Tel. +385 1 33 26 289
Tel. +385 98 45 79 86
Fax. +385 1 33 76 708
pond@zg.htnet.hr Zlatna Kuna
 

Zlatna Kuna

Zlatna Kuna za inovaciju za 2005. godinu

Zlatna Kuna Zlatnom kunom za inovaciju nagrađuju se pojedinci čija je inovativnost bila jedan od osnovnih čimbenika njihova uspjeha na globalnom tržištu. Upravo se poticanjem inovativnog rada mogu i moraju pronaći proizvodi – ono što hrvatskom gospodarstvu u ovom trenutku najviše nedostaje.

Najbolja inovacija u Zagrebačkoj županiji 2004.
"Vakuumsko sušenje bilja"

Zlatna Kuna POND d.o.o., Samobor, tvrtka koja se bavi proizvodnjom dijetetskih proizvoda, zdrave hrane i začina, Zoran Rudeš, projekt "Proizvodna linija prerade voća i povrća postupkom vakumskog sušenja".

Projekt "Proizvodna linija prerade voća i povrća postupkom vakumskog sušenja" – nastao je u cilju stvaranja novih kvalitetnih i prepoznatljivih hrvatskih proizvoda koji mogu dostojno konkurirati na domaćem i inozemnom tržištu.

 
Priznanja
Zlatna Kuna za inovaciju za 2005. godinu
 
Plaketa Zlatna Kuna - Najbolja inovacija u Zagrebačkoj županiji 2004. - "Vakuumsko sušenje bilja"
 
Zlatna medalja - Invention of the year award British invention show
 
Zlatna medalja - INPEX 2005
 
Posjetite stranice i saznajte više o našem proizvodu:
Broccolin

Design & Development TRAMA development