Proizvodi

 Broccolin  Diabetic 2 Protect - D2P

 Kontakti

POND d.o.o.
Bobovica bb
10430 Samobor

Tel. +385 1 33 26 289
Tel. +385 98 45 79 86
Fax. +385 1 33 76 708
pond@zg.htnet.hr Zlatna Kuna
 

Priznanja


Zlatna Kuna za inovaciju za 2005. godinu

Zlatna Kuna
 

Plaketa za sudjelovanje na 30. hrvatskom sajmu inovacija - INOVA 2005.

Click to zoom
Click to zoom
 

Plaketa "Zlatna Kuna", Najbolja inovacija u Zagrebačkoj županiji 2004.
Vakuumsko sušenje bilja

Click to zoom
Click to zoom
 

Zlatna medalja - INPEX 2005

Click to zoom
Click to zoom
 

Zlatna medalja - Invention of the year award - British invention show

Click to zoom
Click to zoom
 
Priznanja
Zlatna Kuna za inovaciju za 2005. godinu
 
Plaketa Zlatna Kuna - Najbolja inovacija u Zagrebačkoj županiji 2004. - "Vakuumsko sušenje bilja"
 
Zlatna medalja - Invention of the year award British invention show
 
Zlatna medalja - INPEX 2005
 
Posjetite stranice i saznajte više o našem proizvodu:
Broccolin

Design & Development TRAMA development